Utställningsresultat, Musicats

Amabile, ägare Barbro Melander

Datum/Ort Domare Resultat
     

2007-05-13 Örnsköldsvik

Steven Jones Ex 1, NOM

Allegro, ägare Lotta Rådström

Datum/Ort Domare Resultat
     

2007-04-14, Bollnäs

Marie Westerlund Ex 1

Andante, ägare Therese Boman

Datum/Ort Domare Resultat
     

2007-05-05, Sollentuna

Aase Nissen Ex 1, BIV 
2007-05-06, Sollentuna Fabrice Calmès Ex 1